Welke diensten kan GBD u aanbieden?

Uitgebreide calculatie uitgevoerd in het IBIS-trad calculatieprogramma! Werkvoorbereiding en bouwbegeleiding in de diverse facetten van de bouw(markt). Ontwerpen,vergunningsaanvragen en constructieberekeningen kunnen via partners worden uitgevoerd om het geheel compleet te maken! Kortom: ``(ver)bouw en renovatie van initiatief tot oplevering``

Bouwtechnische- en aanverwante keuring en onderzoeken:
Kleine bouwtechnische keuring tot 600m3 Grote bouwtechnische keuring vanaf 600m3 Visuele inspectie van de constructie, staat van onderhoud en het verouderingsproces Opsporen van (zichtbare) bouwkundige gebreken Rapportage met foto’s en kostenopgaven voor herstelwerkzaamheden Alle financiële instellingen accepteren keuringen ook Nationale Hypotheek Garantie Constructieve keuring en advies op aanvraag Sloop- en asbestadvies op aanvraag

De rapportage.
U krijgt de rapportage in de door u gewenste vorm, digitaal of op papier met daarin onze bevindingen, een en ander verduidelijkt met foto’s. In de rapportage worden herstelwerkzaamheden opgenomen, onderscheid wordt hierin gemaakt tussen herstelwerkzaamheden op korte termijn en op lange termijn. In de rapportage is een totaal kostenoverzicht opgenomen. U heeft hierdoor direct inzicht wat de kosten zijn om in de woning te investeren. Al onze rapporten worden goedgekeurd door alle banken en financiële instellingen goedgekeurd. (NHG)
Wat is uitgesloten van de hierboven genoemde keuring: Een bouwtechnische keuring is geen destructief onderzoek, er wordt dus niets opengebroken of verplaatst. Het is ook geen asbestinventarisatie, we nemen wel visueel mee of er asbestverdachte materialen zijn toegepast.

Asbestinventarisatie (door een SC540 gecertificeerd bedrijf)
Aanvullend en tegen meerprijs kunnen wij wel de asbestinventarisatie laten plaatsvinden, het zal de aanwezigheid van asbest nooit helemaal uitsluiten of in beeld brengen omdat dit onderzoek ook in den beginne niet destructief is. Wat is het voordeel of doel van deze asbestinventarisatie? Men kan bij het visueel constateren van asbestverdachte materialen na controle in het laboratorium het proefstuk ``uitsluiten`` van asbesthoudende in het gunstigste geval in het slechtste geval, als het wel asbesthoudend is getest heeft u wel een globaal beeld van de eventueel aanwezige asbest in de woning. Bij verkoop van de woning of het pand is dit prettig om vooraf aan te kunnen tonen aan de eventueel kopende partij om geen geschillen achteraf te krijgen.

Technische installaties :
De technische installaties worden visueel geïnspecteerd, dus niet doorgemeten of getest

Uitgebreidere keuring woonhuis of bedrijfspand!
Hierbij wordt de gehele woning grondig onderzocht. Daarnaast worden ook de gas-, water- en verwarmingsinstallatie, alsmede de elektra-installatie gekeurd door erkende inspecteurs. Indien gewenst kunnen wij ook een digitale tekening van de woning en haar ruimtes maken eventueel met aankleding middels geplaatste meubels en gordijnen en dergelijk waardoor een 3d visualisatie van de woning ontstaan.
Verbouwing in 3D! Dit is tevens ook mogelijk bij uw verbouwplannen u kunt dan de nieuwe situatie visualiseren zoals te zien is bij diverse televisieprogramma`s.

Bouwkundig en aanverwant onderzoek naar aanleiding van verminderd woongenot:
Vochtproblemen:
Vocht is de grootste en meest voorkomende vijand van een prettig en gezond leefklimaat in een woning, vochtproblemen komen voor in kelders, kruipruimtes en/of begane grondvloer, gevels en in garages of andere bijgebouwen van uw woning.

Thermo grafisch onderzoek:
De oorzaak of herkomst van vochtproblemen kan mogelijk gevonden worden met Thermo grafische onderzoeken. Dit wordt uitgevoerd met een warmtecamera. Middels een rapportage met foto`s en/of video kan een eventuele oorzaak in beeld gebracht worden.
Mogelijke oorzaken:
Koudebrug door/of slechte warmte-isolatie Als de vochtproblemen door een koudebrug worden veroorzaakt kunnen wij een advies geven om dit op te lossen. Tevens wordt ook algemeen warmteverlies zichtbaar door te weinig of slecht isoleren van de constructie.
Korte uitleg Koudebrug:
Een situatie waar de koude en warme lucht elkaar in de constructie in plaats van buiten de constructie treft met vochtvorming en schimmel en constructieschade op de langere termijn. Denk aan gevel-dak en vloeraansluitingen

Lekkage (rioolbuis)afvoer
Indien er op basis van deze beelden een lekkage duidelijk wordt wat te verwijten is aan een riolering kan er met een endoscopisch onderzoek de locatie van de lekkage opgezocht en gerapporteerd worden. U moet dan denken aan rioleringen waar de camerasonde in geplaatst kan worden om de breuk in de leiding op te sporen. In een oude woning kan het voorkomen dat de buis nog uit asbesthoudend materiaal bestaat, Ook hier kunnen wij in adviseren zoals elders op deze site vermeld.

Lekkage water- of cv-leiding
Als het waterleidingen betreft kan men als de situatie het toelaat de locatie van de lekkage in de vloer of wand opsporen, maar deze waterleiding zal dan ook doormiddel van demonteren/slopen van de constructie opgezocht en hersteld dienen te worden.

Elektra-installatie keuringen woningbouw
Middels een externe collega gespecialiseerd in elektra-installaties inspecteren wij de particuliere woningen op de kwaliteit en werking van bestaande elektra-installaties.Het een en ander volgens de normen van het bouwbesluit.

Gas-, ventilatie- en cv-installatiekeuringen
Middels een externe collega gespecialiseerd in gas/water/ventilatie/cv-installaties voeren wij, bij zowel particuliere woningen als bedrijfspanden.Het een en ander volgens de normen van het bouwbesluit.

Neem contact met ons op !

Contact

  • Tel: :
    +31 6 18 511 299
  • E-Mail:
    info@g-b-d.nl